9 Chaw Hauv Tebchaws Asmeskas Uas Yuav Them Nyiaj Koj Kom Tsiv Mus Rau Qhov ntawd

Txhawm rau kom rov zoo rau lawv cov zej zog, cov chaw no cia siab tias txhua yam los ntawm nyiaj ntsuab tau them rau cov tub ntxhais kawm qiv nyiaj thiab muab cov av dawb yuav pab kos cov tub ntxhais hluas hluas rau lawv.