Cov Lus Qhia Yooj Yim rau Iav

Cia lub teeb dej nyab hauv! Lub tsev koj lub tsev nyob hauv ntuj nruab hnub nrig, ci ntsa iab tsaus thiab ntxiv qhov chaw nyob ntxiv nrog iav.

Yuav Siv Ua Li Cas Rau Koj Lub Vaj Sab Nrauv Vaj Rooj Sab Nrau Sab Nraud Sab Hauv Tsev

Plooj cov kab ntawm sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.