Cov Duab: L-Shaped Garden Cov Duab Ua Si Hauv London

Ib nkawm niam txiv hauv London tau hloov lawv lub loog me me mus rau hauv ib qho chaw huv hauv nroog, xaiv cov kev pab tsim vaj vaj Georgia Lindsay.

Cov nta vaj uas ntxiv rau feem ntau rau koj cov nqi khoom - yuav ua li cas nce nqi khoom vaj tsev

Ib txoj kev kawm tsis ntev los no sab laj tswv yim UK cov chaw sawv cev, vaj tsim qauv vaj tsev thiab cov tswv cuab cov vaj tsev qhia tau hais tias cov tswv vaj tsev tuaj yeem ua li cas rau lawv cov vaj tsev feem ntau kom nce tus nqi vaj tse.